۵۰۴ واژه مطلقا ضروری انگلیسی

جامع ترین ۵۰۴ موجود در بازار!

در این اپلیکیشن بی نظیر شما هر لغت را با یک عکس و دو فیلم کوتاه خواهید آموخت. همچنین تلفظ نیتیو هر لغت و سه مثال برای آن در دسترس شماست، تا ضمن آشنا شدن با تلفظ صحیح و تحریک شنیداری شما، در به یادآوری لغات توانایی حداکثری داشته باشید. امکان مرور لغات فراموش شده نیز در این اپلیکیشن برای شما فراهم شده است.

شما میتوانید پس از دانلود اپلیکیشن از گوگل پلی، این کتاب مفید را در محیط اپ در بخش کتابها خریداری نمایید.

دانلود از گوگل پلی